• Projekt Erasmus+ ponownie w naszej szkole!

    • Z dniem 1 września 2019 roku stawiszyńska szkoła drugi raz dołączyła do partnerstwa strategicznego w ramach programu Erasmus+ współtworzonego ze szkołami w Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech. Przez następne dwa lata wspólnie będziemy realizować projekt pt. Na(e)tGEO - Complex Skill Development Using Experience Based Approaches. Projekt Na(e)tGEO promuje proces uczenia się oparty na pedagogice doświadczeń, otwiera zamknięte ramy edukacji szkolnej, łączy się ze światem zewnętrznym, przekształca pozyskiwanie informacji w konkurencyjną i eksploracyjną przygodę, do której uczniowie muszą zmobilizować wszystkie swoje kompetencje.

     Tak zdobywana wiedza łączy program nauczania wielu przedmiotów szkolnych, a uczniowie tym samym ćwiczą umiejętności komunikacyjne, umiejętności rozwiązywania problemów, zarządzanie konfliktami, kreatywność i innowacyjność.

     Działania projektowe będą obejmowały m.in. „wycieczki przygodowe”, zaprojektowane
     przez każdego partnera, według znanych na całym świecie gier typu  „geocaching”, podczas których uczniowie będą szukać skrzynki skarbów, analizować mapy, czytać współrzędne, rozwiązywać zagadki z escape roomów.

     We wszystkie te działania wpisuje się dialog międzykulturowy, poczucie obywatelstwa europejskiego opartego na poszanowaniu różnorodności kulturowej, własnej wartości
     i odpowiedzialności za Unię Europejską.

     Szkolnym koordynatorem projektu jest Przemysław Jarzębski - nauczyciel języka angielskiego i informatyki we współpracy z Moniką Malinowską – nauczycielką języka angielskiego.