• Rekrutacja 2024/2025

   •  

     

    Lista dzieci przyjetych do klasy I Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

    rok szkolny 2024/2025

     

    Lista_dzieci_przyjetych_do_kl._1.pdf

    _____________________________

     

     

    Lista kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

    na rok szkolny 2024/2025

    – zakwalifikowanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną

     

    Lista_-_rok_szkolny_2024_2025.pdf

    -------------------------------------------

     

     

     

     

    RODZICIE DZIECI URODZONYCH W 2017r.

     

    Szanowni Państwo!

    Miło nam poinformować Państwa, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 0050.4.2024r. Burmistrza Stawiszyna w dniach od 11.03.2024r. do 27.03.2024r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie odbędą się zapisy do klasy pierwszej (rok szkolny 2024/2025).

    Poniżej zostały zamieszczone dokumenty potrzebne do rekrutacji. Proszę o ich wypełnienie i przesłanie pocztą tradycyjną (Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie, ul. Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn) lub elektroniczną (sekretariat@spstawiszyn.edugle.pl - skan wypełnionego dokumentu) w terminie od 11 marca 2024r. do dnia 27 marca 2024r.  Wypełnione dokumenty (w zaklejonej kopercie) można również zostawić w tych dniach w portierni szkoły w godzinach od 7.00 do 20.00.

    Proszę zwrócić uwagę na to, że zgłoszenie dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły. Wniosek dotyczy dziecka zamieszkałego poza obwodem naszej szkoły. Wniosek/zgłoszenie lub potwierdzenie woli zobowiązani są podpisać oboje rodzice/prawni opiekunowie (z wyjątkiem sytuacji, gdy drugi rodzic pozbawiony jest praw rodzicielskich lub dziecko wychowywane jest tylko przez jednego rodzica).

    Zgodnie ze wspomnianym wyżej zarządzeniem Burmistrza Stawiszyna jesteście Państwo również zobowiązani w dniach od 22.04.2024r. do 29.04.2024r. do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do naszej szkoły (wzór na stronie szkoły, przesłanie lub podanie do szkoły).

    W dniu 19.04.2024r. na stronie internetowej szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1.

    W dniu 08.05.2024r. na stronie internetowej szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
    do klasy 1.

                                                                                                      

                                                                                             Joanna Woszczyk

                                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Pola w Stawiszynie

     

     

    DO POBRANIA

    Załącznik 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025 Zalacznik_1._Terminy_rekrutacji.docx

    Załącznik 2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola
    w Stawiszynie w roku szkolnym 2024/2025 Zalacznik_2._Zgloszenie_(z_obwodu_szkoly).docx

    Załącznik 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie w roku szkolnym 2023/2024 Zalacznik_3._Wniosek_(spoza_obwodu).docx

    Załącznik 4. Potwierdzenie woli Zalacznik_4._Potwierdzenie_woli.doc

    Załącznik 5. Życzenie zorganizowania zajęć religii  Zalacznik_5._Zyczenie_zorganizowania_nauki_religii.docx

    Załącznik 6. Życzenie zorganizowania zajęć etyki Zalacznik_6._Zyczenie_zorganizowania_zajec_etyki.docx