• „Są chwile i ludzie, których się nie zapomina.”

     • Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 28 maja 2021 roku zmarła


      Pani Janina Sztark


      wieloletnia nauczycielka i była wicedyrektor stawiszyńskiej szkoły.

      Odszedł od nas człowiek wyjątkowy, nauczyciel z powołania, wychowawca wielu pokoleń stawiszyńskiej młodzieży, dla którego szkoła i przekazywanie matematycznej wiedzy było życiową pasją. Jej szczególnym darem był łatwy kontakt z młodymi ludźmi. Potrafiła dotrzeć do ich umysłów i serc, przekazując im to, co najcenniejsze: szacunek dla starszych, uczciwość, prawdomówność, otwartość na ludzi i kulturę osobistą. Z troską pochylała się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy. 

      Pani Janina Sztark cieszyła się autorytetem nie tylko wśród uczniów, ale i w gronie pedagogicznym. Jako nauczyciel i wicedyrektor była  wymagająca i konsekwentna, ale życzliwa i bardzo oddana społeczności stawiszyńskiej szkoły.

       

      Na zawsze zostanie w naszej pamięci.

      Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia składają:
      Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie
      Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie

    • Dzień Unii Europejskiej
     • Dzień Unii Europejskiej

     • 9 maja obchodzony jest Dzień Unii Europejskiej. W tym dniu przypada rocznica podpisania Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r., Robert Schuman zaproponował taką formę współpracy w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. 9 maja świętujemy pokój i jedność w Europie. Aby uczcić Dzień Unii Europejskiej uczniowie naszej szkoły przygotowali flagi państw należących do UE oraz potrawy charakterystyczne dla tych państw.

      Potrawy przygotowali: Adam Gabrysiak, Adrian Kokociński,  Agata Kostrzewa, Alicja Kwaśniewska, Filip Juźwik, Julia Filipowicz, Klaudia Gancarz, Laura Maciaszczyk, Martyna Szymczak, Weronika Rogacka, Wiktor Nowak, Zuzanna Mikuła.

      Flagi państw należących do UE wykonali: Alan Stasiak, Alan Walczak, Chanel Petrol, Fabian Każmierczak, Fabian Piotrowski, Laura Maciaszczyk, Wiktoria Lewandowska, Wiktoria Skórzewska, Zuzanna Pocztarek,

     • Wakcje w Jastrzębiej Górze

     • W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Kaliszu przedstawiamy ofertę wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Górze.

      Obóz w Jastrzębiej Górze

      Zapraszamy
      na obóz w Jastrzębiej Górze http://www.meduza.butra.pl  

      turnus w terminie od  24.07.2021 - 04.08.2021 /tur. 12 dniowy/

      Zapewniamy:
      • zakwaterowanie: pokoje 4,5 osobowe z łazienkami
      • wyżywienie: 4 posiłki dziennie /śniadania i kolacje w formie stołu szwedzkiego/, serwowany obiad + podwieczorek
      • opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej, medycznej, ratownika na plaży
      • transport autokarem
      • ubezpieczenie uczestników NW
      • nadzór Kuratora Oświaty


      Program kulturalno - oświatowy, rekreacyjny
      • wycieczka do miejscowości Nadole do ośrodka sportów wodnych nad jezioro Żarnowieckie (pływanie kajakami i rowerkami wodnymi),
      • w Rozewiu zwiedzanie Latarni Morskiej,
      • wycieczka do Lisiego Jaru,
      •  Obelisk - Gwiazda Północy,
      • wycieczka do wąwozu Chłapowskiego, wizyta w pracowni wyrobów z bursztynu,
      - wycieczka na Hel - zwiedzanie fokarium, Władysławowo - Cetniewo,
      aleja Gwiazd Sportu

      - wycieczka do Trójmiasta: Gdańsk ( starówka, pomnik Neptuna),
      Gdynia (skwer Kościuszki), Sopot (wejście na molo)


      ZAPEWNIAMY SUPER WYPOCZYNEK I ZABAWĘ
      Obiekt monitorowany, chroniony, bezpieczny.
      Dysponuje basenem
      Posiada zezwolenie władz oświatowych i sanitarnych w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci.
      Posiada kompleks boisk: do piłki siatkowej, nożnej, koszykowej i piłki plażowej,
      plac gier i zabaw, świetlica.
      Ponadto:
      • kąpiel w basenie pod opieką ratownika
      • zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe, dyskoteki, "Neptunalia",
      plażowanie i kąpiele w morzu,
      • quizy, turnieje, konkursy i zabawy kolonijne, ognisko z pieczeniem kiełbasek

       

     • Organizacja pracy szkoły od 17 maja 2021r.

     • Szanowni Rodzice Uczniów Klas IV - VIII

       od poniedziałku 17 maja 2021r. uczniowie klas IV-VIII wracają do nauki w trybie hybrydowym ( nauka stacjonarna w szkole i nauka zdalna z wykorzystaniem platformy ZOOM). Praca szkoły zostanie zorganizowana zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.


      Harmonogram_nauki_w_trybie_hybrydowym.pdf


      1.  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      2.  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
      bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze
      do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      3.   Opiekunowie odprowadzają dzieci do drzwi wejściowych do szkoły (wejście przez łącznik), zachowując  następujące zasady:

      1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      3. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
       z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      4.   Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      5.  Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu.
      Rodzic / opiekun zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Rodzic / opiekun prawny ma obowiązek podać wychowawcy numer telefonu umożliwiający stały i szybki kontakt.

      6.   Dowóz autobusami gminnymi według dotychczasowego rozkładu jazdy.


      8.  Obowiązuje plan lekcji sprzed nauczania w trybie zdalnym, według którego nauczyciele prowadzą lekcje oraz inne zajęcia (logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne).

      9.  Opieką świetlicową zostaną objęte dzieci dowożone do szkoły autobusami gminnymi i dzieci rodziców pracujących.

      10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się
      na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole.


      11. Stołówka działa bez zmian.


      12. Sklepik szkolny będzie otwarty.


      Na bieżąco będziecie Państwo informowani o zmianach w organizacji pracy szkoły. Pytania proszę kierować do wychowawcy klasy.  Podstawowym kanałem komunikacji pozostaje e-dziennik Librus.


      Pozdrawiam

      Joanna Woszczyk

      Dyrektor szkoły