• Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września 2021r.

     • 1.  Uczniowie klas drugich i trzecich spotykają się z wychowawcami o godzinie 800 w swoich klasopracowniach. Wejście do szkoły przez łącznik. Uczniom może towarzyszyć jeden rodzic.

      2. Uczniowie klas siódmych i ósmych  spotykają się z wychowawcami o godzinie 800 w wyznaczonych klasopracowniach. Wejście do szkoły głównymi drzwiami.

      klasa                  sala lekcyjna                           wychowawca

      8a                              29                              Aleksandra Wojciechowska

      8b                              23                                    Iwona Chojnacka

      7a                              30                                    Agnieszka Petrol

      7b                              41                                   Jacek Nowakowski

       

      3. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych spotykają się z wychowawcami o godzinie 945  w wyznaczonych klasopracowniach. Wejście do szkoły głównymi drzwiami.

      klasa                  sala lekcyjna                           wychowawca

      4a                              7                                       Mariola Kaczała

      4b                              8                                     Bogumił Knychaus

      5a                             44                                      Piotr Wesołowski

      5b                             40                                      Paweł Woszczyk

      6a                              6                                     Monika Malinowska

      6b                             42                                      Dorota Ciesielska

       

      4. Uczniów klas pierwszych wraz z jednym Rodzicem / Opiekunem zapraszamy do hali sportowo-widowiskowej na godz. 1100. Wejście do szkoły przez łącznik. 

      W dniu tym każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma komplet podręczników na bieżący rok szkolny.

      5.  Wszyscy uczniowie oraz rodzice uczniów klas 1-3 wchodzą do szkoły z zachowaniem odpowiedniej odległości od siebie. Po wejściu do budynku dezynfekują ręce.

      6.  Na terenie szkoły wszystkich obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.
      Uczniowie mogą je zdjąć dopiero w sali lekcyjnej. Zakładają je ponownie po wyjściu z sali.

      7. Rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów do szkoły zostanie podany
      w dniu 31 sierpnia 2021r.

       

      Msza św. zostanie odprawiona  o godz. 845 – ogłoszenia parafialne.

       

       

       

    • Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 1 września 2021r.
     • Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 1 września 2021r.

     • GIMBUS POMARAŃCZOWY

      Rano

      705wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Łyczyna

      710wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Petryk

      730 wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Długiej Wsi Trzeciej,
       Długiej Wsi Drugiej i Długiej Wsi Pierwszej

       

      Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

      ok.1020 wyjazd ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie do Długiej Wsi Pierwszej,
      Długiej Wsi Drugiej i Długiej Wsi Trzeciej

      ok.1045  - wyjazd ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie do Petryk

       

       

       

      Pan Piotr Felisiak

      Rano

      640wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie  z  Nowego Kiączyna

      645 wyjazd do  Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Piątku Małego - przystanek PKS - Ziołopex

      650 - wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Piątku Małego - Kolonii -  staw

      700 - wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Piątku Wielkiego - szkoła

      705 - wyjazd do Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Piątku Wielkiego - kościół

      720 - wyjazd do z  Szkoły Podstawowej w Stawiszynie z Pólka, Ostrówka i Werginek

       

      Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego

      ok.1020 wyjazd ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie do:  Piątek Mały-przystanek PKS -
            Ziołopex, Piątek Mały -Kolonia-staw, Piątek Wielki - kościół, Piątek Wielki- szkoła
      ok.1050 - wyjazd ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie do Pólka, Ostrówka  i  Nowego
           Kiączyna