• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

     • 20 listopada obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu dzieci
      na całym świecie jednoczą się i podejmują działania, aby ich głos został usłyszany przez dorosłych. Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
      z UNICEF.
      W ramach obchodów przeprowadzone zostały zajęcia na temat praw dziecka, uczniowie uczestniczyli w grach, w których wykazali się wiedzą na temat praw dziecka
      oraz przedstawili prawa dziecka w formie obrazów namalowanych kredą na chodniku przed szkołą. Uczniowie szkoły ubrali się też na niebiesko - w kolorze UNICEF.  Akcję koordynowała opiekunka Samorządu Uczniowskiego Monika Malinowska.

    • Zbiórka karmy
     • Zbiórka karmy

     • UŚMIECH PSA

      Zasług psa nigdy nikt  pomniejszy,                                                                                               

      To jest  przyjaciel twój najwierniejszy,  

      Daje ci co dzień radości wiele,                                                                                                  

      Bądź zatem zawsze psa przyjacielem….       
                                                    Andrzej Monastyrski.                                                                                           

      Po raz szósty w naszej szkole zorganizowana została zbiórka karmy  dla podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt.  Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem i z wielkim sercem zbierali karmę dla zwierząt. Akcja zakończyła się przekazaniem karmy do schroniska w Kaliszu. Serdecznie dziękujemy  uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie w zbiórkę karmy dla zwierząt.

    • Tydzień Dbania o Relacje
     • Tydzień Dbania o Relacje

     • Nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”. W ramach programu w ostatnim tygodniu października zorganizowaliśmy Tydzień Dbania o Relacje.

       

      Uczniowie stworzyli wspólną gazetkę  „Słowa mają moc”. Przygotowali ludziki, gdzie zapisali pozytywne słowa, które według nich mają „moc” pozytywnego oddziaływania na innych, np. Dziękuję, Przepraszam, Cześć, itp. Stworzyli także akrostyki do słowa RELACJE. Umieścili w pracach wyrazy, które kojarzyły im się z relacjami międzyludzkimi. Wśród nich znalazły się: radość, słuchanie, wspólnota, przyjaźń, pomoc, emocje, wspieranie, itp. Ułożony został „Kodeks dobrych relacji”, a także przygotowano gazetki klasowe pod hasłem „Pomocna dłoń”. Uwieńczeniem Tygodnia Dbania o Relacje były zdjęcia klasowe  „Foto-relacje”.

    • Tytuł Szkoły Uczącej Się po raz drugi dla Stawiszyńskiej Szkoły
     • Tytuł Szkoły Uczącej Się po raz drugi dla Stawiszyńskiej Szkoły

     •    21 października 2021r.  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie była gospodarzem Konferencji Upowszechniającej pod hasłem: Tajemnice escape roomu, czyli jak pracować z uczniami stacjonarnie i zdalnie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele szkół Klubu SUS z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, Burmistrz Stawiszyna pan Grzegorz Kaczmarek oraz panie Aleksandra  Cupok-Kokoszka asystenka szkoły i Anna Dojer  z programu Szkoła Ucząca Się realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

      Konferencja Upowszechniająca została przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie ZOOM, a w jej przygotowanie zaangażowani byli: dyrektor szkoły Joanna Woszczyk
      oraz zespół nauczycieli, któremu liderują Iwona Chojnacka i Mariola Kaczała. Szkoła
      w Stawiszynie jest szkołą poszukującą nowych rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się uczniów zarówno w trybie zdalnym jak i stacjonarnym.  Dla uczestników konferencji nauczyciele przygotowali warsztaty, gdzie udostępnili autorskie escape roomy
      do wykorzystania na zajęciach:

      • języków obcych – Agnieszka Petrol i Monika Malinowska
      • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – Iwona Chojnacka i Mariola Kaczała
      • specjalistycznych – Joanna Zawodnia-Idziak i Anita Krzyżaniak
      • edukacji wczesnoszkolnej – Daria Wojtczak i Małgorzata Anczykowska.

      Konferencję poprowadził Przemysław Jarzębski, który również przygotował wydarzenie
      od strony technicznej.

      Tytuł Szkoły Uczącej Się, który szkoła w Stawiszynie otrzymała już po raz drugi, jest on potwierdzeniem, że kadra pedagogiczna wdraża strategie oceniania kształtującego
      oraz zespołowo pracuje nad świadomym uczeniem się uczniów, m.in. z wykorzystaniem gier edukacyjnych.