• Z wizytą we wrocławskim zoo
     • Z wizytą we wrocławskim zoo

     • 14 czerwca 2022r. uczniowie klasy I b pod opieką wychowawczyni Renaty Zielińskiej i Danuty Łuczak wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Głównym celem wycieczkowiczów było odwiedzenie zoo, którego zwiedzanie rozpoczęto od Afrykarium. Dzieci widziały tam różne gatunki ryb zamieszkujących morza i oceany. Dużą uwagę zwrócił rekin i mnóstwo płaszczek, a także żółw morski. Wszystkie te zwierzęta znajdowały się w olbrzymich akwariach. Z zapartym tchem pierwszoklasiści obserwowali stado pingwinów  i bawiące się foki. W całym obiekcie panował afrykański klimat. Po wyjściu z Afrykarium zwiedzający udali się w odwiedziny do innych zwierząt zamieszkujących zoo. Bardzo podobały się żyrafy i zebry, które zgodnie spacerowały sobie po wybiegu. Podziwiali parę olbrzymich słoni, a także rodzinę małp. Niestety wycieczkowiczom nie udało się obejrzeć  lwów w pełnej okazałości, gdyż właśnie ucięły sobie poobiednią drzemkę i wylegiwały się na piasku. Zwiedzanie zoo zakończył  obiad, który wszystkim bardzo smakował. Najedzeni wsiedli do autokaru i udali się w drogę powrotną do Stawiszyna. Podróż minęła  szybko. Uczniowie wrócili trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń.

    • Mistrzostwa Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
     • Mistrzostwa Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców

     • 13 czerwca 2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawiszynie uczestniczyli w Mistrzostwach Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym w Ostrzeszowie. Do zawodów awansowały drużyny, które wcześniej wywalczyły tytuł Mistrza Powiatu. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach lekkoatletycznych: skoku w dal, biegu na 60m. i rzucie piłeczką palantową. Mimo trudnych warunków atmosferycznych rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze i w myśl zasady fair – play. Nasi zawodnicy zajęli V miejsce – chłopcy i VII miejsce – dziewczęta. Gratulujemy!

       

      Drużyna dziewcząt :

      Alicja Anczykowska, Amelia Babiarczyk, Amelia Bażant Hanna Mikuła, 
      Małgorzata Olszanowska, Marianna Szymańska.

      Opiekun zespołu : Elżbieta Buksz

       

      Drużyna Chłopców :

      Kacper Górecki, Norbert Mitula, Marcel Prusak, Eryk Przybylski, Filip Skowroński.

      Opiekun Zespołu : Jacek Nowakowski

    • Dzień Dziecka w 4a
     • Dzień Dziecka w 4a

     • Uczniowie klasy 4a  wraz z opiekunami Mariolą Kaczała i Iwoną Chojnacką świętowali Dzień Dziecka w Aqua Parku w Kaliszu, gdzie wybrali się  na kręgle Na uczniów czekały cztery tory bowlingowe, godzina pełna zabawy i zdrowej rywalizacji.

      Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonalds.

    • Podium dla stawiszyńskiej szkoły w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu
     • Podium dla stawiszyńskiej szkoły w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu

     • 9 czerwca 2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Piotra Kozaneckiego wzięli udział w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu. Młodzi siatkarze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, dwukrotnie stając na podium w licznie obsadzonym turnieju. 
      Uczniowie z rocznika 2009 – Stawiszyn I w składzie: Patryk Gałązka, Piotr Janczak, Jerzy Mroziński i Mateusz Pacholewicz zajęli wysokie 2 miejsce, nieznacznie przegrywając mecz finałowy 25 - 23. Drugi zespół z rocznika 2009 – Stawiszyn II w składzie: Aleksander Biniek, Jakub Grajnert, Sebastian Piech i Nikodem Urbaniak uplasowali się na najniższym stopniu podium.
      Jest to bardzo udany pod względem sportowym rok szkolny 2021/2022 dla naszych chłopców z rocznika 2009 i bardzo cieszy kolejny dołożony duży sukces na koniec roku szkolnego. 
      Czas na zasłużony odpoczynek podczas zbliżających się wakacji. Życzymy kolejnych  sportowych sukcesów. 

     • Stypendia Burmistrza Stawiszyna dla uzdolnionych uczniów

     • Stypendia Burmistrza Stawiszyna

      za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

       

      I.

      1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach:

      a) za osiągnięcia w nauce

      b) za osiągnięcia artystyczne

      c) za osiągnięcia sportowe.

      2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej.

      3. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych  klas IV -VIII pobierających naukę na terenie Gminy  i Miasta Stawiszyn bez względu na miejsce zamieszkania.

      II.

      1. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedne z poniższych warunków:

      a) uzyskał na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej

      - 5,7 - w klasach IV- VI

      - 5,5 - w klasach  VII-VIII

       b) uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym.

      2. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie  na poziomie co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, sztuki audiowizualne.

      3. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął co najmniej miejsce III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie, zawodach, turniejach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym.

      III.

      1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (decyduje data wpływu do urzędu).

      2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

      a) rodzic/opiekun prawny ucznia,

      b) pełnoletni uczeń,

      c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

      3. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza się według załączonego wzoru.

      4. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzające prawo do otrzymania stypendium.

      5. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

      IV.

      1.Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Stawiszyna do dnia 10 sierpnia roku szkolnego, za który przysługuje stypendium.

      2. W przypadku wystąpienia u ucznia zbiegu uprawnień do kilku stypendium, uczeń otrzymuje każde z nich

      3.Wysokość stypendium ustala Burmistrz Stawiszyna w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz liczby wniosków spełniających kryteria. Stypendium stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne        w wysokości nie mniejszej niż: 300 zł.

      4. Stypendium wypłaca się w terminie do 10 września w kasie Urzędu Gminy i  Miasta w Stawiszynie lub przelewem  na wskazanym we wniosku rachunek bankowy.

      W sprawach dotyczących stypendiów informacji udzieli Pani Aleksandra Bylica nr tel. 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl

       

      wniosek_o_stypendium.docx

    • Dzień Dziecka na Zawodziu
     • Dzień Dziecka na Zawodziu

     • Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2022 r. wychowankowie klas 2a i 2b wraz z opiekunami Małgorzatą Anczykowska i Filipiną Baraniecką wybrali się na wycieczkę do Rezerwatu Archeologicznego „Zawodzie” zlokalizowanego na południowo-wschodnim przedmieściu współczesnego Kalisza. Uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści archeologa na temat dawnych Piastów i ich życia. Dzieci oglądały średniowieczny gród oraz pozostałości kolegiaty św. Pawła z XII w., w której pochowany został Mieszko III Stary. Zwiedzali także chaty mieszkalne, w których mogli zobaczyć warunki życia przeciętnych kaliszan sprzed tysiąca lat.

      Uczniowie uczestniczyli w  warsztatach wyrobu papieru czerpanego oraz  wyrabiali ciasto na podpłomyki, które następnie samodzielnie upiekli nad ogniskiem. Wyprawę na Zawodzie zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. To wyjątkowe spotkanie z historią na pewno długo pozostanie w pamięci uczniów.

    • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!
     • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!

     • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!

        Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie bardzo aktywnie uczestniczyli w  IX Kaliskim Tygodniu Zdrowia pod hasłem Z pasją po zdrowie, w ramach którego odbyły się liczne konkursy o tematyce zdrowotnej a także różne konkurencje sportowe.  Organizatorem konkursów była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu wraz z partnerami wydarzenia, którymi byli Urząd Miasta Kalisza oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Uczniowie stawiszyńskiej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym dla klas I-III Żyjmy zdrowo na kolaż oraz hasło w ramach realizowanych programów, uczniowie klas IV-VI w konkursie na rymowankę Dziękuję, nie palę w ramach programu Bieg po zdrowie, natomiast uczniowie klas VI w konkursie na ulotkę Aktywne wakacje w Kaliszu i powiecie kaliskim w ramach programu Trzymaj Formę. 8 czerwca 2022r. uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII –VIII rozgrywanych w hali sportowej  Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu. We wszystkich wymienionych konkursach uczniowie ze Stawiszyna zdobyli wiele nagród, udowadniając że tematyka zdrowia nie jest im obca.  Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się 10 czerwca 2022r. w Bibliotece Książnicy Pedagogicznej
      im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Stawiszyńscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, medale oraz puchary z rąk Prezydenta Miasta Kalisza oraz członkini Zarządu Rady Powiatu Kaliskiego pani Doroty Karpieko.

      Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasza szkoła otrzymała Puchar Starosty Kaliskiego za najbardziej zaangażowaną w promocję zdrowia placówkę oświatową w kategorii Szkoły Podstawowe.

       

      Nagrody indywidualne otrzymali:

      • w konkursie  Dziękuję, nie palę

      I miejsce - Igor Cieślak klasa 4b 

      III miejsce - Laura Maciaszczyk klasa 5b

      III miejsce - Fabian Kazimierczak klasa 5a

       

      • w konkursie Żyjmy zdrowo

      II miejsce - Alan Bangrowski klasa 3a

       

      • w konkursie Aktywne wakacje w Kaliszu i Powiecie Kaliskim

      III miejsce - Michał Samler klasa 7b

       

      W konkurencjach sportowych uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce, deklasując 21 pozostałych szkół z Kalisza i Powiatu Kaliskiego zarówno w kategorii klas IV-VI oraz VII-VIII.

       

      I miejsce drużynowo w klasach IV –VI

      Julia Dudczak, Julia Karolak, Patryk Gałązka, Piotr Janczak

       

      I miejsce drużynowo w klasach VII-VIII

      Maria Harich, Nikola Kazimierczak, Wiktoria Twardowska, Patryk Bielak,
      Adam Napruszewski, Kacper Rodak

       

      Trzeba podkreślić, że najmłodsza drużyna stawiszyńskiej szkoły z klas I-III w składzie:

      Monika Babiarczyk, Aleksandra Sieradzka, Mateusz Sobczak, Oskar Wawrzyniak, dzielnie walczyła i zajęła drużynowo miejsce 5.  Działania w ramach IX Kaliskiego Tygodnia Zdrowia w stawiszyńskiej szkole koordynowały pedagog Agnieszka Roszak-Janowska i nauczycielka wychowania fizycznego Aleksandra Wojciechowska

     • Outdoorowy Turniej Integracyjny

     • 7 czerwca 2022r. odbył się Outdoorowy Turniej Integracyjny pod hasłem Rodzinne potyczki. Uczestniczyli w nim uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy pełnili funkcję kapitanów. W skład drużyn wchodzili rodzice, nauczyciele, rówieśnicy z klasy oraz zaproszeni goście: inspektor ds. oświaty, współpracy organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości
      Aleksandra Bylica, dyrektor szkoły Joanna Woszczyk oraz wicedyrektor Ewa Nowacka.

       Tegoroczny turniej przyjął formę aktywnej edukacji bazującej na zdobywaniu doświadczeń
      i wykonywaniu zadań w najbliższym otoczeniu. Zadaniem drużyn było pokonanie wyznaczonej trasy i zbieranie kolejnych elementów do utworzenia hasła końcowego. Punktami na trasie były:
      biblioteka, park, plac zabaw, okolice kościoła (dzwonnica), targowica oraz boisko, gdzie ku wielkiemu zaskoczeniu czekało do wykonania zadanie strażackie.

       Outdoorowy rodzaj turniejowych zmagań okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Wszyscy świetnie się bawili. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe kotyliony i medale oraz cukierki i lody dla ochłody.

      Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, a paniom z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
      oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie za współpracę. Turniej przygotowały nauczycielki: Anita Krzyżaniak, Agnieszka Roszak-Janowska, Paulina Świerad, Joanna Zawodnia-Idziak, Renata Zielińska.

    • Dzień Dziecka w Ib
     • Dzień Dziecka w Ib

     • 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie z klasy Ib udali się na wycieczkę do Kalisza. W Bajkolandzie czekała na nich pełna atrakcji sala zabaw wyposażona między innymi w pełną wyzwań konstrukcję, pojedyncze oraz podwójne zjeżdżalnie, baseny wypełnione kolorowymi piłeczkami, trampoliny, ruchome kładki, labirynty, samochodziki, zamek. Uśmiech gościł na twarzy każdego dziecka. Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonald’s.

    • Spełnił się sen o Warszawie
     • Spełnił się sen o Warszawie

     • 27 maja 2022 roku uczniowie klasy VII a wyjechali do Warszawy. Podczas wycieczki zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, które upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny  światowej. Miejsce to zrobiło na uczniach największe wrażenie. Przejście kanałem, w Powstańcy ginęli za wolną Polskę dostarczyło uczniomktórym wiele emocji.

      Kolejnym etapem zwiedzania był przejazd Krakowskim Przedmieściem przez Dzielnicę Rządową i Ambasad oraz spacer przez Łazienki Królewskie i zwiedzanie PGE Narodowy.

      Wycieczkę zorganizowała wychowawczyni Agnieszka Petrol, a funkcję opiekuna pełniła Anita Krzyżaniak.