• Z wizytą we wrocławskim zoo
     • Z wizytą we wrocławskim zoo

     • 14 czerwca 2022r. uczniowie klasy I b pod opieką wychowawczyni Renaty Zielińskiej i Danuty Łuczak wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Głównym celem wycieczkowiczów było odwiedzenie zoo, którego zwiedzanie rozpoczęto od Afrykarium. Dzieci widziały tam różne gatunki ryb zamieszkujących morza i oceany. Dużą uwagę zwrócił rekin i mnóstwo płaszczek, a także żółw morski. Wszystkie te zwierzęta znajdowały się w olbrzymich akwariach. Z zapartym tchem pierwszoklasiści obserwowali stado pingwinów  i bawiące się foki. W całym obiekcie panował afrykański klimat. Po wyjściu z Afrykarium zwiedzający udali się w odwiedziny do innych zwierząt zamieszkujących zoo. Bardzo podobały się żyrafy i zebry, które zgodnie spacerowały sobie po wybiegu. Podziwiali parę olbrzymich słoni, a także rodzinę małp. Niestety wycieczkowiczom nie udało się obejrzeć  lwów w pełnej okazałości, gdyż właśnie ucięły sobie poobiednią drzemkę i wylegiwały się na piasku. Zwiedzanie zoo zakończył  obiad, który wszystkim bardzo smakował. Najedzeni wsiedli do autokaru i udali się w drogę powrotną do Stawiszyna. Podróż minęła  szybko. Uczniowie wrócili trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń.

    • Mistrzostwa Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców
     • Mistrzostwa Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców

     • 13 czerwca 2022r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawiszynie uczestniczyli w Mistrzostwach Rejonu Kalisz w Trójboju Lekkoatletycznym w Ostrzeszowie. Do zawodów awansowały drużyny, które wcześniej wywalczyły tytuł Mistrza Powiatu. Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach lekkoatletycznych: skoku w dal, biegu na 60m. i rzucie piłeczką palantową. Mimo trudnych warunków atmosferycznych rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze i w myśl zasady fair – play. Nasi zawodnicy zajęli V miejsce – chłopcy i VII miejsce – dziewczęta. Gratulujemy!

       

      Drużyna dziewcząt :

      Alicja Anczykowska, Amelia Babiarczyk, Amelia Bażant Hanna Mikuła, 
      Małgorzata Olszanowska, Marianna Szymańska.

      Opiekun zespołu : Elżbieta Buksz

       

      Drużyna Chłopców :

      Kacper Górecki, Norbert Mitula, Marcel Prusak, Eryk Przybylski, Filip Skowroński.

      Opiekun Zespołu : Jacek Nowakowski

    • Dzień Dziecka w 4a
     • Dzień Dziecka w 4a

     • Uczniowie klasy 4a  wraz z opiekunami Mariolą Kaczała i Iwoną Chojnacką świętowali Dzień Dziecka w Aqua Parku w Kaliszu, gdzie wybrali się  na kręgle Na uczniów czekały cztery tory bowlingowe, godzina pełna zabawy i zdrowej rywalizacji.

      Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonalds.

    • Podium dla stawiszyńskiej szkoły w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu
     • Podium dla stawiszyńskiej szkoły w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu

     • 9 czerwca 2022 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawiszynie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Piotra Kozaneckiego wzięli udział w V Memoriale Stanisława Sikorskiego w minisiatkówce chłopców w Kaliszu. Młodzi siatkarze zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, dwukrotnie stając na podium w licznie obsadzonym turnieju. 
      Uczniowie z rocznika 2009 – Stawiszyn I w składzie: Patryk Gałązka, Piotr Janczak, Jerzy Mroziński i Mateusz Pacholewicz zajęli wysokie 2 miejsce, nieznacznie przegrywając mecz finałowy 25 - 23. Drugi zespół z rocznika 2009 – Stawiszyn II w składzie: Aleksander Biniek, Jakub Grajnert, Sebastian Piech i Nikodem Urbaniak uplasowali się na najniższym stopniu podium.
      Jest to bardzo udany pod względem sportowym rok szkolny 2021/2022 dla naszych chłopców z rocznika 2009 i bardzo cieszy kolejny dołożony duży sukces na koniec roku szkolnego. 
      Czas na zasłużony odpoczynek podczas zbliżających się wakacji. Życzymy kolejnych  sportowych sukcesów. 

     • Stypendia Burmistrza Stawiszyna dla uzdolnionych uczniów

     • Stypendia Burmistrza Stawiszyna

      za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia artystyczne i osiągnięcia sportowe.

       

      I.

      1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom w trzech kategoriach:

      a) za osiągnięcia w nauce

      b) za osiągnięcia artystyczne

      c) za osiągnięcia sportowe.

      2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej.

      3. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych  klas IV -VIII pobierających naukę na terenie Gminy  i Miasta Stawiszyn bez względu na miejsce zamieszkania.

      II.

      1. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedne z poniższych warunków:

      a) uzyskał na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej

      - 5,7 - w klasach IV- VI

      - 5,5 - w klasach  VII-VIII

       b) uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu co najmniej powiatowym.

      2. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie  na poziomie co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości artystycznej, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura, fotografia, sztuki audiowizualne.

      3. Stypendium Burmistrza Stawiszyna za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął co najmniej miejsce III w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie, zawodach, turniejach sportowych o zasięgu co najmniej regionalnym.

      III.

      1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn (decyduje data wpływu do urzędu).

      2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

      a) rodzic/opiekun prawny ucznia,

      b) pełnoletni uczeń,

      c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

      3. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza się według załączonego wzoru.

      4. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium należy złożyć kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzające prawo do otrzymania stypendium.

      5. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

      IV.

      1.Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Stawiszyna do dnia 10 sierpnia roku szkolnego, za który przysługuje stypendium.

      2. W przypadku wystąpienia u ucznia zbiegu uprawnień do kilku stypendium, uczeń otrzymuje każde z nich

      3.Wysokość stypendium ustala Burmistrz Stawiszyna w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn oraz liczby wniosków spełniających kryteria. Stypendium stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne        w wysokości nie mniejszej niż: 300 zł.

      4. Stypendium wypłaca się w terminie do 10 września w kasie Urzędu Gminy i  Miasta w Stawiszynie lub przelewem  na wskazanym we wniosku rachunek bankowy.

      W sprawach dotyczących stypendiów informacji udzieli Pani Aleksandra Bylica nr tel. 62 75-28-079, email: a.bylica@stawiszyn.pl

       

      wniosek_o_stypendium.docx

    • Dzień Dziecka na Zawodziu
     • Dzień Dziecka na Zawodziu

     • Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2022 r. wychowankowie klas 2a i 2b wraz z opiekunami Małgorzatą Anczykowska i Filipiną Baraniecką wybrali się na wycieczkę do Rezerwatu Archeologicznego „Zawodzie” zlokalizowanego na południowo-wschodnim przedmieściu współczesnego Kalisza. Uczniowie wysłuchali ciekawych opowieści archeologa na temat dawnych Piastów i ich życia. Dzieci oglądały średniowieczny gród oraz pozostałości kolegiaty św. Pawła z XII w., w której pochowany został Mieszko III Stary. Zwiedzali także chaty mieszkalne, w których mogli zobaczyć warunki życia przeciętnych kaliszan sprzed tysiąca lat.

      Uczniowie uczestniczyli w  warsztatach wyrobu papieru czerpanego oraz  wyrabiali ciasto na podpłomyki, które następnie samodzielnie upiekli nad ogniskiem. Wyprawę na Zawodzie zakończyło wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek. To wyjątkowe spotkanie z historią na pewno długo pozostanie w pamięci uczniów.

    • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!
     • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!

     • Stawiszyńska szkoła promuje zdrowie!

        Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Stawiszynie bardzo aktywnie uczestniczyli w  IX Kaliskim Tygodniu Zdrowia pod hasłem Z pasją po zdrowie, w ramach którego odbyły się liczne konkursy o tematyce zdrowotnej a także różne konkurencje sportowe.  Organizatorem konkursów była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu wraz z partnerami wydarzenia, którymi byli Urząd Miasta Kalisza oraz Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Uczniowie stawiszyńskiej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym dla klas I-III Żyjmy zdrowo na kolaż oraz hasło w ramach realizowanych programów, uczniowie klas IV-VI w konkursie na rymowankę Dziękuję, nie palę w ramach programu Bieg po zdrowie, natomiast uczniowie klas VI w konkursie na ulotkę Aktywne wakacje w Kaliszu i powiecie kaliskim w ramach programu Trzymaj Formę. 8 czerwca 2022r. uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII –VIII rozgrywanych w hali sportowej  Technikum im. Świętego Józefa w Kaliszu. We wszystkich wymienionych konkursach uczniowie ze Stawiszyna zdobyli wiele nagród, udowadniając że tematyka zdrowia nie jest im obca.  Uroczyste podsumowanie konkursów odbyło się 10 czerwca 2022r. w Bibliotece Książnicy Pedagogicznej
      im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Stawiszyńscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, dyplomy, medale oraz puchary z rąk Prezydenta Miasta Kalisza oraz członkini Zarządu Rady Powiatu Kaliskiego pani Doroty Karpieko.

      Jesteśmy bardzo dumni, gdyż nasza szkoła otrzymała Puchar Starosty Kaliskiego za najbardziej zaangażowaną w promocję zdrowia placówkę oświatową w kategorii Szkoły Podstawowe.

       

      Nagrody indywidualne otrzymali:

      • w konkursie  Dziękuję, nie palę

      I miejsce - Igor Cieślak klasa 4b 

      III miejsce - Laura Maciaszczyk klasa 5b

      III miejsce - Fabian Kazimierczak klasa 5a

       

      • w konkursie Żyjmy zdrowo

      II miejsce - Alan Bangrowski klasa 3a

       

      • w konkursie Aktywne wakacje w Kaliszu i Powiecie Kaliskim

      III miejsce - Michał Samler klasa 7b

       

      W konkurencjach sportowych uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce, deklasując 21 pozostałych szkół z Kalisza i Powiatu Kaliskiego zarówno w kategorii klas IV-VI oraz VII-VIII.

       

      I miejsce drużynowo w klasach IV –VI

      Julia Dudczak, Julia Karolak, Patryk Gałązka, Piotr Janczak

       

      I miejsce drużynowo w klasach VII-VIII

      Maria Harich, Nikola Kazimierczak, Wiktoria Twardowska, Patryk Bielak,
      Adam Napruszewski, Kacper Rodak

       

      Trzeba podkreślić, że najmłodsza drużyna stawiszyńskiej szkoły z klas I-III w składzie:

      Monika Babiarczyk, Aleksandra Sieradzka, Mateusz Sobczak, Oskar Wawrzyniak, dzielnie walczyła i zajęła drużynowo miejsce 5.  Działania w ramach IX Kaliskiego Tygodnia Zdrowia w stawiszyńskiej szkole koordynowały pedagog Agnieszka Roszak-Janowska i nauczycielka wychowania fizycznego Aleksandra Wojciechowska

     • Outdoorowy Turniej Integracyjny

     • 7 czerwca 2022r. odbył się Outdoorowy Turniej Integracyjny pod hasłem Rodzinne potyczki. Uczestniczyli w nim uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy pełnili funkcję kapitanów. W skład drużyn wchodzili rodzice, nauczyciele, rówieśnicy z klasy oraz zaproszeni goście: inspektor ds. oświaty, współpracy organizacjami pozarządowymi i rozwoju przedsiębiorczości
      Aleksandra Bylica, dyrektor szkoły Joanna Woszczyk oraz wicedyrektor Ewa Nowacka.

       Tegoroczny turniej przyjął formę aktywnej edukacji bazującej na zdobywaniu doświadczeń
      i wykonywaniu zadań w najbliższym otoczeniu. Zadaniem drużyn było pokonanie wyznaczonej trasy i zbieranie kolejnych elementów do utworzenia hasła końcowego. Punktami na trasie były:
      biblioteka, park, plac zabaw, okolice kościoła (dzwonnica), targowica oraz boisko, gdzie ku wielkiemu zaskoczeniu czekało do wykonania zadanie strażackie.

       Outdoorowy rodzaj turniejowych zmagań okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Wszyscy świetnie się bawili. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe kotyliony i medale oraz cukierki i lody dla ochłody.

      Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę, a paniom z Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
      oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie za współpracę. Turniej przygotowały nauczycielki: Anita Krzyżaniak, Agnieszka Roszak-Janowska, Paulina Świerad, Joanna Zawodnia-Idziak, Renata Zielińska.

    • Dzień Dziecka w Ib
     • Dzień Dziecka w Ib

     • 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie z klasy Ib udali się na wycieczkę do Kalisza. W Bajkolandzie czekała na nich pełna atrakcji sala zabaw wyposażona między innymi w pełną wyzwań konstrukcję, pojedyncze oraz podwójne zjeżdżalnie, baseny wypełnione kolorowymi piłeczkami, trampoliny, ruchome kładki, labirynty, samochodziki, zamek. Uśmiech gościł na twarzy każdego dziecka. Zwieńczeniem wyjazdu był wspólny posiłek w McDonald’s.

    • Spełnił się sen o Warszawie
     • Spełnił się sen o Warszawie

     • 27 maja 2022 roku uczniowie klasy VII a wyjechali do Warszawy. Podczas wycieczki zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, które upamiętnia największą akcję zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie podczas II wojny  światowej. Miejsce to zrobiło na uczniach największe wrażenie. Przejście kanałem, w Powstańcy ginęli za wolną Polskę dostarczyło uczniomktórym wiele emocji.

      Kolejnym etapem zwiedzania był przejazd Krakowskim Przedmieściem przez Dzielnicę Rządową i Ambasad oraz spacer przez Łazienki Królewskie i zwiedzanie PGE Narodowy.

      Wycieczkę zorganizowała wychowawczyni Agnieszka Petrol, a funkcję opiekuna pełniła Anita Krzyżaniak.

    • Zabawa sztuką
     • Zabawa sztuką

     • 22 maja br. odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizacji projektu Zabawa sztuką.
      Razem tworzyliśmy Land art, czyli sztukę ziemi. W tym celu udaliśmy się do parku miejskiego , by z darów natury stworzyć własny obraz. Oto nasze dzieła.

    • Siatkówka plażowa - Piotrów
     • Siatkówka plażowa - Piotrów

     • Dnia 27 maja 2022r. odbyły się w Piotrowie Mistrzostwa Powiatu w siatkówce plażowej dziewcząt. Zawody odbyły się w trudnych warunkach pogodowych, co jednak nie przeszkodziło uczennicom stawiszyńskiej szkoły wywalczyć wysokiej pozycji na podium. Dziewczęta z drużyny Stawiszyn I (Maria Gołdyn, Wiktoria Twardowska) zajęły 2 miejsce zyskując awans do zawodów rejonowych w Kaliszu, natomiast dziewczęta z drużyny Stawiszyn II (Maria Harich, Zuzanna Mikuła) zajęły miejsce 3.

    • Laureatka V Międzyszkolnego Logopedycznego Konkursu Plastycznego
     • Laureatka V Międzyszkolnego Logopedycznego Konkursu Plastycznego

     • Miło nam poinformować, że uczennica kl.II a Julia Andrzejewska została laureatką
      II miejsca V Międzyszkolnego Logopedycznego  Konkursu Plastycznego Gdzie ukryła się głoska? Wykonany długopisem 3D „ROWER” Julii, wśród wielu nadesłanych prac, robił wrażenie!

       

      25 maja 2022r. w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Opatówku
      odbyło się uroczyste wręczenie nagród.  Gratulujemy!

       

      Logopeda Anita Krzyżaniak, szkolny koordynator konkursu.

    • Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w trójboju lekkoatletycznym
     • Mistrzynie i Mistrzowie Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w trójboju lekkoatletycznym

     • 19 maja 2022r. w Szkole Podstawowej w Stawiszynie odbyły się  Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Trójboju Lekkoatletycznym Uczniów klas IV. Młodzi sportowcy rywalizowali w trzech dyscyplinach sportu: skoku w dal, biegu na 60 m., rzucie piłeczką palantową.  Uczniowie stawiszyńskiej szkoły okazali się najlepsi we wszystkich konkurencjach i stanęli na najwyższym stopniu podium. Drużyny przygotowali i prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Elżbieta Buksz – drużyna dziewcząt oraz Jacek Nowakowski – drużyna chłopców.  Gratulujemy i życzymy dalszych sportowych sukcesów!

      Skład Drużyn Mistrzów Powiatu:

      Drużyna dziewcząt :

      Alicja Anczykowska,  Amelia Babiarczyk, Amelia Bażant, Hanna Mikuła, Małgorzata Olszanowska,  Marianna Szymańska

      Drużyna chłopców :

      Kacper Górecki, Norbert Mitula, Marcel Prusak, Eryk Przybylski, Filip Skowroński,

       

      Klasyfikacja końcowa dziewcząt :

      1.         SP Stawiszyn I – awans do  finału  rejonowego

      2.         SP Koźminek

      3.         SP Moskurnia

      4.         SP Lisków

      5.         SP Opatówek

      6.         SP Korzeniew

      Klasyfikacja końcowa chłopców :

      1.         SP Stawiszyn I – awans do  finału  rejonowego

      2.         SP Moskurnia

      3.         SP Opatówek

      4.         SP Lisków

      5.         SP Korzeniew

      6.         SP Koźminek

    • Światowy Dzień Wody
     • Światowy Dzień Wody

     • To kolejna akcja zorganizowana w stawiszyńskiej szkole w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Celem akcji jest podnoszenie świadomości o globalnych wyzwaniach wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie. Szkolne działania koordynowała Iwona Chojnacka nauczycielka przyrody i biologii.

    • Łączą nas drzewa
     • Łączą nas drzewa

     • O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,

      W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,

      Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,

      Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.

       

      Leopold Staff

       

       

       

         Ogólnopolska Kampania Łączą nas drzewa koncentruje uwagę na roli drzew w przyrodzie.
      Jej pomysłodawcą jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a współorganizatorem Lasy Państwowe.

      Główną ideą kampanii jest fakt że drzewa stanowią jeden  z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne.

         Szkoła Podstawowa w Stawiszynie gościła przedstawicieli Nadleśnictwa Grodziec panią Annę Cichą specjalistę służby leśnej ds. edukacji oraz pana Sławomira Kaczałę leśniczego, z którymi współdziałała w kampanii Łączą nas drzewa. Po wysłuchaniu niezwykle ciekawej prelekcji o lesie i jego mieszkańcach oraz pracy leśnika uczniowie pod bacznym okiem leśniczego rozpoczęli akcję sadzenia świerka, w którą włączyli się dyrektor szkoły Joanna Woszczyk i burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek.

      Uczniowie wzięli również udział w konkursie plastycznym, którego celem było zwrócenie uwagi na rolę drzew w przyrodzie, zachęcenie do aktywnej działalności na rzecz polskich lasów oraz zapoznanie się z gospodarką leśną i ochroną przyrody prowadzoną w Lasach Państwowych.  Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody. Natomiast prace konkursowe ozdobią Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Grodziec. Szkolne działania proekologiczne koordynuje Nauczycielka przyrody i biologii Iwona Chojnacka.

       

      Laureaci konkursu plastycznego

      I miejsce: Igor Cieślak klasa kl. IV b i Wojciech Tomczak kl. IV b

      II miejsce: Alicja Sura kl. IV b i Jakub Podogrodzki kl. V b

      III miejsce Laura Maciaszczyk kl. V b

      Prace konkursowe

    • Jak przygoda to tylko w Warszawie!
     • Jak przygoda to tylko w Warszawie!

     • 16 maja 2022r. uczniowie klas IV a  i IV b odwiedzili stolicę Polski. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru przez Starówkę i Plac Zamkowy. Podziwialiśmy Katedrę św. Jana, Kolumnę Zygmunta i Zamek. Przeszliśmy wzdłuż murów Barbakanu. Zobaczyliśmy Pomnik Kilińskiego i Pomnik Młodego Powstańca. Zwiedziliśmy „dom piłkarskiej reprezentacji Polski” – PGE Narodowy. Po obiedzie udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik. Mogliśmy zobaczyć  ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach, Teatr Robotyczny. Uczniowie samodzielnie testowali, doświadczali, sprawdzali, czy i jak można wpływać na otaczający świat. Drugim etapem zwiedzania Warszawy był przejazd Krakowskim Przedmieściem
      przez Dzielnicę Rządową i Ambasad. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem przez warszawskie Łazienki – jeden z piękniejszych parków Warszawy. Zobaczyliśmy pomnik Fryderyka Chopina, Pałac na Wyspie, Agrykolę.

      Nie zawiodła  pogoda, a wszystkim dopisywał świetny humor. Czwartoklasiści wrócili do domu zadowoleni  i pełni wrażeń.

      Wycieczkę, z dofinansowaniem w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”  zorganizowała p. Mariola Kaczała we współpracy z p. Bogumiłem Knychausem, dodatkową opiekę sprawowała p. Iwona Chojnacka.

    • Piękna nasza Polska cała …
     • Piękna nasza Polska cała …

     • 4 maja 2022 r. klasy VI oraz uczniowie klasy V a i VII b wzięli udział w wycieczce do Żelazowej Woli i Warszawy. Podczas wycieczki zwiedzili Stadion Narodowy, podziwiali symboliczne miejsca  stolicy: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Starówkę, Katedrę św, Jana. Zwiedzili także Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym za pomocą dźwięku, obrazu i muzyki poznali powstańczą rzeczywistość Warszawy i jej obrońców. Ostatnim etapem wyjazdu było zwiedzanie Dworku w Żelazowej Woli – miejsce urodzenia Fryderyka Chopina.

      Wycieczka została dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

    • Kolorowe kredki
     • Kolorowe kredki

     • Właśnie zakończyliśmy na terenie szkoły zbiórkę kredek w ramach akcji Kolorowe kredki, która   była jednym z punktów projektu Zabawa sztuką. Dzięki Waszemu wsparciu udało nam się zebrać pokaźną ilość, która trafi do przyszpitalnych szkół i świetlic środowiskowych. Pozostałe kredki zostaną poddane obróbce i wykorzystane do tworzenia biżuterii.

       

       

      Dziękujemy za Wasze zaangażowanie

       

    • Z wizytą w OSP Stawiszyn
     • Z wizytą w OSP Stawiszyn

     • 4 maja 2022 r. z okazji Dnia Strażaka uczniowie klasy I b i III a wraz z wychowawczyniami: Renatą Zielińską i Danutą Łuczak odwiedzili strażaków OSP Stawiszyn. Dzieci złożyły druhnom i druhom życzenia oraz wręczyły własnoręcznie zrobione laurki. Strażacy naszej stawiszyńskiej jednostki oprowadzili uczniów po remizie, pokazując im sprzęt strażacki, wyposażenie strażaków oraz zaprezentowali samochody. Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwi strażacy, wchodząc do kabiny wozu. Na zakończenie zostały sprawdzone ich umiejętności strażackie przy gaszeniu pożaru domku. Dziękujemy za miłe przyjęcie i przybliżenie nam pracy strażaka